Interdisciplinarni pristup u nastavi – učešće na simpozijumu u Zadru

interdisciplinarni pristup

Advertisements

Rad Biljane Drobnjak master pedagoga u medijima

biljana drobnjak u medijima

Tribina u Kulturnom centru u Šapcu

SAFEbook

U Tehničkoj školi u Šapcu, u saradnji sa Danijelom Perišić, master pedagogom realizovana je obuka SAFEbook.
Obuka za vršnjačke edukatore je realizovana za učenike drugog razreda.
tehnicka sabac

Aktiv stručnih saradnika Mačvanskog okruga održan u Šabačkoj gimnaziji

U petak 27.9.2013. godine sa početkom u 12 sati, u Šabačkoj gimnaziji održan je sastanak Aktiva stručnih saradnika Mačvanskog okruga.

Унапређење наставе математике – Шабачка гимназија

Са циљем унапређења наставе математике, а у оквиру систематизације пређеног градива, ученици су на часу добили задатак да саставе примере на дату тему (квадратне једначине, једначине вишег степена, ирационалне, експоненцијалне и логаритамске једначине). После врло интензивног ангажовања, уз међусобни договор ученика и корекције неких пропуста, настали су следећи задаци.
Ако сте неко ко мисли да зна математику, то своје мишљење проверите решавајући задатке.
Аутори су :
Биљана Дробњак,
Синиша Мозетић, проф.
ученици II – 4 одељења Шабачке гимназије

„Building tolerance and understanding is fundamental for the twenty-first century. In an increasingly globalized world – in which societies are growing more diverse – tolerance is central to living together.“ Secretary-General Ban Ki-moon; Message for the International Day for Tolerance; 16 November 2012

Sve o stručnom usavršavanju zaposlenih u prosveti :)

Ноћ под маскама

 

Ученици Шабачке гимназије за Ноћ музеја припремили су програм којим су представили знамените личности које су похађале Школу.

Како је назив овогодишње манифестације Ноћ под маскама, посетиоцима су били понуђени на откуп и најлепши ученички ликовни радови и маске.

Организатори програма су педагог школе Биљана Дробњак и професорка Надежда Пантелић.

С.Живковић: Упутства за израду матурског рада. Школски час, бр 5. Београд 2009. стр 97-100.

С.Живковић: Упутства за израду матурског рада. Школски час, бр 5. Београд 2009. стр 97-100.

1. Рад писати ћириличним писмом (осим ако је рад на страном језику који користи латинично писмо), коришћењем фонта Times New Roman, величине 12, са бројевима страница (пагинацијом) у доњем десном углу. Проред међу редовима 1.5 (1.5 lines).

2. Наслов писати задебљано (Bold), величина фонта 14.

3. Почетни ред у сваком пасусу увлачити опцијом tab.

4. Основни текст матурског рада као и фусноте морају бити поравнати (у скалду са опцијом (Justify), док наслови треба да буду написани избором опције Center.

5. Поднаслови у раду пишу се задебљано (Bold), величина фонта 12, док се поднаслови пишу у Italic-y,са истом величином фонта.

6. У тексту морају бити дата пуна имена, никако иницијали. Страна имена и презимена треба писати у српској транскрипцији, с тим што се приликом првог помињања страног имена и презимена у тексту у загради мора навести како гласе у оригиналу (оригинално име навести после српске транскрипције) На пример:
– Соломон Маркус (Solomon Marcus), Умберто Еко (Umberto Eco)

7. Све стране речи у раду, ако је рад писан на српском језику наводе се
у Italic-у. На пример: status quo,de facto или
нпр.: „ дувачи у пиштаљку„ (eng. Whistle-blower).

8. У тексту користити следећи облик наводника, на пример: „ Прича се да у рекама живе краљеви змајеви, који ишчекују жртвене дарове (…)“ (Наводнике потражити у опцији Insert , Symbol).
9. Ако се унутар наведених знакованавода налазе и додатни наводници треба их писати на следећи начин: „ У старој Кини цар је био `син неба`, а јапански Тено се дичио својим божанским пореклом. “
10. Ако је цитат на енглеском језику онда се наводници пишу на следећи начин: „To be, or not to be, that is question?„
11. Нема размака између речи и интерпункцијског знака (зареза или запете, тачке, две тачке, знака питања, узвичника, или када су два интерпукцијска знака један до другог, на пример: итд.,), али размак мора да постоји иза наведених интерпункцијских знакова(осим ако су два знака један до другог). Што се размака тиче има изузетака и то када је реч о интерпункцијским знацима који се пишу у пару, на пример: испред прве заграде или наводника има размака, али га нема после прве заграде или наводника као ни пре друге заграде или наводника. Интерпункцијски знаци не треба да буду писани у Italic-у, на пример када је реч о зарезу не: ,већ: ,. То се односи и на заграде, на пример: не ( ), већ: ( ).
12. У раду користити следеће црте:

– цртица се користи у полусложеницама, или код падежних облика, на пример: жар-птица; чланице ММФ-а;
– средња црта користи се приликом означавања броја страница или између година: стр. 25-32: или 2005-2009. године.
─ дуга црта користи се да би се нешто боље појаснило, или да би се раздвојиле реченице. На пример: Колективни јунак ─ на хиљаде просаца ту су само да истакну једног, најбољег међу њима.
13. Фусноте писати на дну странице, а ознаке за фусноте стављати искључиво на крају реченице. У фусноти писати: име и презиме аутора, наслов дела (Italic-у),назив издавача, место издавања, годину издања, навести број странице или страница одакле је цитат (или податак преузет). На пример:
– Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000, стр. 17.
– Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000, стр. 17-21.
14. Када с епозивамо на исти извор који се узастопно наводи у тексту и захтева да се понови у фусноти (један за другим) треба их писати тако што се користе следеће речи: исто (обавезно са зарезом иза речи) или ibidem, (скраћено ibid. ), такође са зарезом у оба случаја, и то на следећи начин:
– Речник симбола, Плато, Београд, 2004, стр.325.
– Исто, стр. 52. Или:
– Ibidem (или ibid), стр. 52.
15. Ако се позивамо на извор који је већ раније навођен у тексту после других фуснота онда обавезно треба написати име и презиме аутора, затим наведено дело или opus citatum (скраћено o.c.) и број странице (или страница) одакле је цитат (или податак) преузет. На пример:
– Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000, стр. 17.
– Умберто Еко, наведено дело, стр. 67-69. Или:
– Умберто Еко, opus citatum, (или o.c.), стр. 67-69.
16. У фуснотама остале библиографске јединице наводити на следећи начин:
а) када се наводи приређени зборник радова на српском језику у раду, писати иза имена и презимена приређивача: (ур.) или (прир.), назив зборника у Italic-у, назив издавача, место издавања, година издања, навести број странице или страница одакле је цитат преузет. Ако је зборник приредило више приређивача, писати (урс) у загради без тачке. На пример :
– Радовановић Добривоје (урс), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 155-157.
б) Када се наводи текст или чланак из дневних новина или часописа у раду онда то треба писати на следећи начин:
– Јелена Копривица, „Свет је очекивао магију, дочекао трагедију“ Политика, 27. јун 2009, стр. 5.
17. Навођење извора са интернета:
Име и презиме аутора, назив чланка, пуна Интернет адреса која омогућава да се до цитираног извора дође укуцавањем наведене адресе. Није дозвољено да Интернет адреса у раду буде подвучена, неопходно је такву адресу означити и уз помоћ опције Remove hyperlink додатно уредити. На пример:
– David K. J. Jeffrey, „ A Model for today`s international civil servant – Perspective„, UN Chronicle, Issue No. 3 , September – November 2003, Internet, http>//www.un.org/Pubs/chronicle/2003/issue3/0303p28.asp.
– http:/zivanzivkovic.blogspot.com/2009/05/dissertation-on-signalism.html
17. Литературу на крају рада (библиографију) треба навести у складу са следећим сугестијама:
Презиме аутора, па име, наслов дела у Italic-у, назив издавача, место издавања, година издавања. На пример:
Еко, Умберто, како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000.
Напомена: Библиографске јединице морају бити поређане према азбучном реду првог слова у презимену аутора.

« Older entries