Одговоран однос према здрављу


У августу и септембру 2021. године у Шабачкој гимназији у Шапцу реализоване су бројне активности са циљем превенције здравља наших ученика. Професори и стручни сарадници су индивидуално и у мањим групама припремали и реализовали  истраживања, радионице, часове, презентације, видео клип, изложбу радова ученика, Е новине, како би подстакли развијање ове међупредметне компетенције. 
Ученици учесници реализованих активности у овом Пројекту су били веома активни и мотивисани за рад.

https://anyflip.com/opri/nsaw

Одговоран однос према здрављу – Р

Презентација и активност колегинице Јелене Ристивојевић  из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Слободно време, одмор и медији https://drive.google.com/drive/folders/1P-qwaNG9rqCCr7_jENZskGx8FpM8_7WS

Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу – И

Презентација и активност колегинице Татјане Илић из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Конзумирање дувана, алкохола и марихуане у мом окружењу https://drive.google.com/drive/folders/15YDpE6X7GdXI9L46VUDbAQ7EOb4T104_ .

Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу – ЂЧИЂЈ

Презентација и активност колегиница Наташе Ђурић, Јелене Игњатовић, Маријане Чавић и Јасмине Ђокић Јовановић из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Слободно време, одмор и медији https://docs.google.com/presentation/d/1ngGejvUK6tssM80tNpkgZ4-66etp3Sgw/edit?usp=drive_web&ouid=109916749872203081882&rtpof=true , https://docs.google.com/document/d/1O_uy3eKUxlVMjyd_sqO51OMHaLQEPkjc/edit , https://drive.google.com/drive/folders/1lcDoH6Zl1c2Mvo7hsUjoWieddHCL2txx , https://docs.google.com/drawings/d/1zohoMdmqV1vG0fq1asMg5OSzkN4PngV6XhmAcQafHxs/edit . Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу ВДЛМНРС

Презентација и активност колега Игора Вујића, Биљане Дробњак, Саше Лазића, Марије Јовановић, Татјане Маринковић, Мирка Нагла, Татјане Радосављевић и Милана Симића  из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Менталног здравља и Здравих животних стилова. https://docs.google.com/presentation/d/15Cm-NG84miR4a4W5gk_OyPF9_BbhMrxD/edit#slide=id.p19 .

Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

https://anyflip.com/opri/

Видео материјал:

Одговоран однос према здрављу ЋАПП

Презентација и активност колега Мирјане Ћорилић, Вере Пантић, Драгана Петровића и Младена Аврамовића из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Бука https://docs.google.com/presentation/d/1A9UMzugowlJWxyo1DUh065-C3UfZIdnQ/edit , Загађење воде https://docs.google.com/document/d/1GReKKhZvtp2ctIRnd1P6clX7w0VD21GI/edit?rtpof=true , Загађење ваздуха https://docs.google.com/document/d/1zZ2ux4-oPefGLZHgXVQyXKsLcu2QjEJY/edit?rtpof=true , Животна средина и здравље у старом веку https://docs.google.com/presentation/d/1ax3QBIU7tuvTUCr7mCXR-Ayp76O_NdEW/edit .

Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу АРМССРН

Презентација и активност колегиа Милене Радичевић Милићевић, Оље Савић, Мирјане Арсић, Наде Рајковић, Зоре Станковић и Душана Нешковића из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Деловање фарбе на косу https://docs.google.com/presentation/d/19NMxVhybkaMUKPS4oMKC1QGXU7cqdZOP/edit#slide=id.p1 и 7 Side Effects Of Hair Dyeing – https://docs.google.com/document/d/1dKuaIczbmx2nuYZJ4fNw0wX2l-6b2NPt/edit и https://docs.google.com/forms/d/1ViYwDK5gKkDMMhuUXZsoqO0IdA2jLJpD3s6s8aY_hjQ/edit . Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу ОР

Презентација и активност колегиница Данице Рашић и Наталије Остојић  из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Правилне исхране https://docs.google.com/presentation/d/1XPFrRn0SAjdBsmU5RxY3mQfkTd4kXKKl/edit?rtpof=true. Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу – ВПИНИИ

Презентација и активност колега Иване Исаиловић, Мирјане Илић, Марине Вуковић Пантелић, Владимира Нинковића и Верољуба Илића, из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Млади и слободно време https://docs.google.com/presentation/d/1K9HOchmvcNz42V-Uo6ANNSR4RdcL5xRL/edit#slide=id.p1 . Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Одговоран однос према здрављу ЕРИКВ

Презентација и активност колега Станке ел Рабади, Славице Илић, Снежане Вуковић и Душана Ковачевића из Шабачке гимназије у Шапцу, на тему: Опасности од зрачења.

Активност је реализована у склопу реализације Пројекта Одговоран однос према здрављу у септембру 2021. године.

Мобилна телефонија: опасност или претња по људско здравље https://www.stetoskop.info/savremena-medicina/mobilna-telefonija-opasnost-ili-pretnja-po-ljudsko-zdravlje

Соларијуми и зашто забрана https://faculty-pharmacy.com/blog/2019/05/solarijumi-zasto-zabrana/ 

Радијација из рерне: колико је заправо штетна употреба микровалне пећнице?

« Older entries